Friday, January 28, 2011

Piekniek

Kom vanoggend saam met my op 'n piekniek.

Ons drink uit die beker met cuppicino in, aan God se beskerming.  Ons word bedien deur God se engele met goue skinkborde.  'n Suiker of twee vir jou?  Ons word bedien vanaf 'n groot klip waarop dit voorberei word.  Op die klip is daar verskeidenheid lekkernye, onder andere genade, vrede, liefde en vreugde.  Jy is welkom on soveel te neem as wat jy wil.  Gesondheid!

Lukas 4:10 "... God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm.  En hulle sal jou soos goud oppas sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie."

No comments:

Post a Comment