Tuesday, September 13, 2011

Die posisie van nederigheid in Jesus word gemeet aan ons houding wat ons teenoor ons medemens inneem.  Onwilligheid om jou medemens te dien mag vir baie vernederend voel.  Jesus beskou dit as 'n onwilligheid om Hom te dien en verander onsself die posisie van gemeenskap in Hom.  Daardeur kies ons om onder Sy beskerming uit te beweeg.

2 Kor. 5:15 "Hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet leef nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is."

No comments:

Post a Comment