Thursday, February 24, 2011

Versorging

Ons voertuie word op 'n daaglikse basis gewas, skoongemaak en gepolitoer.  Brandstof en olie word versien en al wat oorbly is die lugdruk van die bande.  Nou is ons gereed om te vertrek na ons onderskeie bestemmings.  Net soos wat ons omsien na ons voertuie, sien God om na ons.  Hy gee vir ons Sy "voertuig", die Heilige Gees, as 'n geskenk en al wat ons hoef te doen is om net aanboord (aanvaar) te klim.  Soos wat ons omsien na die voorgemelde voertuig waarmee ons daagliks reis, sien God om na ons en is Hy in beheer - ons moet Hom net toelaat.

Esegiël 34:15-16 "Ek versorg self my skape en laat hulle in vrede lê en rus, sê die oppermagtige Here.  Ek soek na die wat afgedwaal het en bring hulle veilig terug.  Ek verbind die wonde van die beseerdes en versterk die swakkes.  Maar Ek vernietig die vettes en magtiges.  Ek lei die kudde in reg en geregtigheid".

No comments:

Post a Comment