Tuesday, February 15, 2011

Aanvaarding van God

God aanvaar ons onvoorwaardelik.  Die geskenk van die Ewige lewe gee Hy vir ons deur Jesus Christus as ons Verlosser, al wat ons te doen staan is om die geskenk te aanvaar.  Sy liefde vir ons is onselfsugtig, ons moet dit net aanneem en ontgun.  Hy het ons reeds lief gehad voordat ons hierdie wêreld binne gegaan het.  God ken elkeen van ons se hart, beter as wat ons dit self ken.  Neem die geskenk wat God aan jou gegee het en maak dit joune.

Psalm 40:12 "Here, moenie U ontferming van my weghou nie.  Laat U liefde en trou my altyd beskerm."

No comments:

Post a Comment