Wednesday, February 9, 2011

Betroubaarheid

God bly altyd getrou aan ons terwyl ons soms kan afdwaal.  Soms kom daar individue oor ons pad wat jou betroubaarheid in mense negatief beïnvloed.  Mense het jou dalk telleurgestel en jy sukkel om weer iemand te vertrou.  God bly altyd getrou aan ons, al mag ons soms van opinie wees dat Hy nie 'n situasie soos dit/dat met ons sou laat gebeur het nie.  Onthou, elke insident - goed of sleg- suiwer ons volgens Sy plan. 

2 Timoteus 2:13 "Maar as ons ontrou is - Hy bly getrou, want Hy kan nie aan Homself ontrou word nie."

No comments:

Post a Comment