Thursday, February 10, 2011

Brandende liefde van God vir Sy kinders

God beeld uit in Hosea 11:1-4 hoe hy Israel lief gehad het toe Israel nog 'n kind was.  Ten spyte van die feit dat hulle weggedwaal het van Hom en aan die Baals van die wêreld aangehang het, het Hy hulle nogsteeds so lief gehad, dat hulle nog so kosbaar vir Hom was dat Hy hulle leer loop het, in Sy arms gedra en hulle versorg het.  Net so het Hy ons ook lief en weef ons met Sy liefde aanmekaar.  Sy liefde vir ons brand so sterk dat Hy getrou bly en ons nie wil laat vaar nie, ons is te kosbaar vir Hom.  Sy Vaderlike beeld lei ons en Hy ontferm Hom oor ons deur neer te buig en ons te versorg.

Hosea 11:1-4 "Ek het Israel liefgehad toe hy nog 'n kind was.  Ek het my seun uit Egipte geroep.  Maar hoe meer die Baals hom geroep het, hoe verder het hy van My af weggegaan.  Hulle het aan die Baals offers gebring en wierook vir afgodsbeeld gebrand.  Dit was Ekself wat Israel geleer het om te loop;  Ek het hom in my arms gedra.  Maar hy het nie erken dat dit ek was wat hom versorg het nie.  Met mensebande, met toue van liefde het Ek hulle getrek.  Ek was vir hulle soos iemand wat die slawering wat teen die nek druk, wegneem.  Ek het My na hom toe neergebuig, Ek het hom versorg."

No comments:

Post a Comment