Tuesday, February 8, 2011

Die vaderhart van God 2

Het jy God se liefde, vir jou as Sy kind aangegryp en joune gemaak.  Sy ope uitnodiging was reeds lankal daar vir ons, maar in ons onkunde het dit by ons verby geglip.  God se liefde vir ons as mens, was so groot, groter as wat ons ooit sal kan begryp.  Hy het ons immers na Sy beeld geskape, ons so lief dat Hy Sy Enigste kind vir ons sondes gegee het om ons, na Sy beeld, te red.  Watter ouer, sal bereid wees om sy enigste kind te offer?  ..... Jy is reg net God.

Nadat Jesus opgevaar het hemel toe, stuur Hy vir ons die Heilige Gees om met ons te wees sodat ons in Hom kan wandel.

Romeine 8:15  "Die Gees wat julle ontvang het, is nie 'n Gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie.  Julle het die Gees van ware kindwees ontvang en deur hierdie Gees roep julle uit to God:  Abba - ons liewe Vader".

No comments:

Post a Comment