Tuesday, February 1, 2011

Leefstyl

'n Goeie leefstyl werk vrugte af

Is jy soms net moeg, uitgeput, kapoet en klaar met die lewe?  Almal van ons was al op so pitstop in ons lewe.  Gelukkig is dit net 'n pitstop en bly ons nie vir altyd daar geparkeer nie.  Gryp die geleentheid aan om te skuil by Jesus terwyl jy "geparkeer" staan vir daardie oomblik in jou lewe.  Behou goeie moed en bid op dit wat Jesus vir jou wil leer.  Dit is Sy geleentheid om ons weer op te bou om uit die pitstop te kan vertrek op 'n volgende reis.

2 Petrus 1:5-8 "Juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het.  Dan sal julle geloof meebring dat julle leefstyl goed is.  'n Goeie leefstylbring weer mee dat jy God beter leer ken.  As 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer.  Selfdissipline bring weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou, en hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God.  'n Lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges, en uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal lief het.  Hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus Christus ken, veroorsaak dat julle nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie."

No comments:

Post a Comment