Wednesday, November 24, 2010

Op die pad gereed om te vertrek

Voed jou geloof en jou twyfel sal sterf van die honger.

Job 11:15-18 " Jy sal sterk wees en vry van angs.  Jy sal jou swaarkry vergeet.  Dit sal weg wees soos water onderdeur 'n brug.  Jou lewe sal helder wees soos in die middel van die dag, alle donkerte so helder soos die oggendlig.  Jy sal vol moed wees omdat jy hoop sal hê.  Jy sal beskerm wees en rus in veiligheid.  Jy sal sonder vrees gaan slaap."

Wanneer jy met die voertuig van geloof ry, is dit nie net vir inklim en ry nie.  Soos 'n voertuig brandstof nodig het om te kan funksioneer, so het jou geloof ook voeding nodig om te kan groei.  Hierdie voertuig benodig  nou en dan 'n versiening.  So moet jou geloof versterk word deur aktief betrokke te wees in jou geestelike groei deur middel van 'n omgeegroep, seminare, aktiwiteite of toesprake wat geestelik geörienteerd is.  Net voor jy gereed is om te vertrek, onthou om die voertuig se olie en water na te gaan.  Net so moet jy op 'n gereelde basis kerk bywoon en die geleentheid aangryp om God te eer deur lofprysing.

Jou voertuig is nou gereed om te vertrek.  Indien jou gees op 'n gereelde basis versien word, sal dit jou help om donker tye met 'n helder gemoed deur te reis en veilig by jou eindbestemming te arriveer.  Jy kan veilig voel by God sonder vrees en weet dat hy jou beskerm wanneer jy rus.




Feed you faith and your doubts will starve.

Job 11:16-19 "Because you would forget your misery, And remember it as waters that have passed away, And your life wouLd be brighter than noonday.  Though you were dark, you would be like the morning.  And you would be secure, because there is hope; Yes, you would dig around you, and take your rest in safety.  You would also lie down, and no one would make you afraid."


When you use the vehicle of faith drive, it is not just for board and ride.   As a vehicle needs fuel to function, so does your believe need power supply to grow.  This vehicle needs a servicing now and then.  So should your faith  be strenghtenened by active involvement in your spiritual growth through a support group, seminars, events or speeches of spiritual orientation.  Just before you are ready to leave, remember to check the vehicle's water and oil.  Just as you should attend Church on a regular basis, you should seize the opportunity to honor God through praise. 

Your vehcile is now ready to leave.  If your spirit is serviced on a regular basis, it will help you get through dark times with a clear mind and arrive safely at your destination.   You can feel safe in God without fear and know that He protects you when you rest.

No comments:

Post a Comment